ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ម៉ោងធ្វើការ ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៍៖ 8:00 ព្រឹក ដល់ 6:00 ល្ងាច
ថ្ងៃអាទិត្យ៖ បិទ

អាស័យដ្ឋាន

Yingbin East Road, Chengnan Industry Zone, Hui'an Country, Quanzhou, Fujian ។

ទូរស័ព្ទ

៨៦-៥៩៥-៨៧៣៥១៩៦៣
៨៦(០)១៨៩៦៥៦៩៨៨១០

Wechat

១៨៩៦៥៦៩៨៨១០

ភ្ជាប់​ក្នុង

១៥៨៥៩១០៨៥៩៤

Whatsapp

៨៦(០)១៨៩៦៥៦៩៨៨១០

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង